Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 2, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-Decree No. 232 on Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) reformation in Phnom Penh
Mô tả

Sub-Decree No. 232 on the adjusting land area of Boeung Ta Mok Lake (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh aims to cute an area of ​​654,934 square meters (six hundred and fifty-four thousand nine hundred and thirty-four square meters) in Sangkat Samrong Khan Prek Pnov, Phnom Penh, which is defined in Sub-Decree No. 20, dated February 3, 2016, on the area of ​​Boeung Tamok (Boeung Kob Srov) size 32,397 hectares in Phnom Penh as state public land in order to reclassify from state public land to state private land.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer