Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 232 on Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) reformation in Phnom Penh

Sub-Decree No. 232 on the adjusting land area of Boeung Ta Mok Lake (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh aims to cute an area of ​​654,934 square meters (six hundred and fifty-four thousand nine hundred and thirty-four square meters) in Sangkat Samrong Khan Prek Pnov, Phnom Penh, which is defined in Sub-Decree No. 20, dated February 3, 2016, on the area of ​​Boeung Tamok (Boeung Kob Srov) size 32,397 hectares in Phnom Penh as state public land in order to reclassify from state public land to state private land.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-Decree No. 232 on Boeung Ta Mok (Boeung Kob Srov) reformation in Phnom Penh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Phnom Penh
Tham chiếu tài liệu # 232
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Interior
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
 • Minister of Water Resources and Meteorology
 • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-Decree No. 232
Chủ đề
 • Land classifications
 • Rivers and lakes
 • State private land
 • State public land
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 11, 2021
Ngày có hiệu lực 17 tháng 11, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Link gốc https://data.opendevelopmentcambodia.net/en/laws_record/sub-decree-no-232-on-the-adjusting-the-land-area-of-boeung-ta-mok-boeung-kob-srov-in-phnom-penh
Liên hệ

Office of the Council of Ministers

Address: N° 41, Confederation de la Russie, Phnom Penh Phone: (+855) 23 723 712 Email: ocm@cambodia.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_232__17.11.2021.pdf
Các từ khóa Beong Ta Mok,Land classification,Land Cutting
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2022, 08:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 7, 2022, 08:39 (UTC)