Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 247 on naming 4 (four) lines of road in Siem Reap city, Siem Reap province

The Siem Reap provincial administration changed the names of these 4 (four) roads and disseminate them widely to the public in accordance with the legal documents in force.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 247 on naming 4 (four) lines of road in Siem Reap city, Siem Reap province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Siem Reap
Tham chiếu tài liệu # 247
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Public Works and Transport
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 247
Chủ đề
  • Roads and bridges
  • Social development
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 12, 2022
Ngày có hiệu lực 2 tháng 12, 2022
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_247__02.12.2022.pdf
Các từ khóa Sub-Decree no. 247,Name new 4 roads in Siem Reap
Ngày đăng tải tháng 5 2, 2023, 07:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 3, 2023, 08:49 (UTC)