Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 271 on the separation of Odongk district of Kampong Speu province

Sub-decree No. 271 on the separation of Odongk district of Kampong Speu province by dividing Odongk district of Kampong Speu province into two parts: Udongk Maechey city and Samaki Monichey district of Kampong Speu province as follows: 1. Udongk Maechey city by dividing 5 communes such as Veang Chas commune, Veal Pong commune, Trach Tong commune, Srah Sre commune and Khsem Khsant commune from Udongk district, Kampong Speu province. 2. Samaki Monichey district by dividing 10 communes such as Chan Saen commune, Cheung Roas commune, Chumpu Proeks commune, Krang Chek commune, Mean Chey commune, Prey Krasang commune, Yutth Sameakki commune, Damnak Reang commune, Peang Lvea commune and Phnom Touch commune, Odongk district, Kampong Speu province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 271 on the separation of Odongk district of Kampong Speu province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Speu
Tham chiếu tài liệu # 271
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Interior
  • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 271
Chủ đề Urban administration and development
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 12, 2022
Ngày có hiệu lực 23 tháng 12, 2022
Tài liệu tham khảo ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
Link gốc https://t.me/OCMDocs/144
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_271__23.12.2022.pdf
Các từ khóa Sub-Decree No 217,New city devision,Odongk
Ngày đăng tải tháng 12 26, 2022, 04:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 27, 2022, 01:37 (UTC)