Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree no. 53 on uniforms and marks of mineral resources inspection officers (053/0419)

This sub-decree aims to determine the uniforms and marks of the mineral resources commission for use in enforcing laws and regulations related to the mining sector throughout the Kingdom of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree no. 53 on uniforms and marks of mineral resources inspection officers (053/0419)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 53
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
  • Mining
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 4, 2019
Ngày có hiệu lực 2 tháng 4, 2019
Tài liệu tham khảo Ministry of Justice
Link gốc https://www.moj.gov.kh/kh/download?key=KMqi86OTQ5&lan=kh&return_url=lqs8ZJaHR0cDovL3d3dy5tb2ouZ292LmtoL2toL2xhdy1yZWd1bGFyL3BhZ2UtMS8/dGl0bGU9JUUxJTlFJTlBJUUxJTlGJTg5JUUxJTlGJTgyJmJ0blNlYXJjaD0=
Liên hệ

Ministry of Justice

Address: Sothearos Blvd. Daun Penh Daun Penh Blvd. Phnom Penh, Cambodia Tel: (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841 Email: info@moj.gov.kh Website: http://www.moj.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_053__02.04.19.pdf
Các từ khóa Sub-Decree No 053,uniforms
Ngày đăng tải tháng 3 2, 2023, 09:09 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 21, 2023, 07:46 (UTC)