Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No.99 on land reclassification of 238 hectares 65a of state private land for strategic location of the 5th Army Division located in Tum Pum Village, Bramoy Commune, Veal Veng District, Pursat Province

This sub-decree shows the reclassification of 238 hectares 65 acres as state private land for the strategic location of the 5th Army Division, located in Tum Por Village, Bramoy Commune, Veal Veng District, Pursat Province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No.99 on land reclassification of 238 hectares 65a of state private land for strategic location of the 5th Army Division located in Tum Pum Village, Bramoy Commune, Veal Veng District, Pursat Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Pursat
Tham chiếu tài liệu # 99
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
 • Minister of Economy and Finance
 • Minister of Environment
 • Minister of Interior
 • Minister of Land Management Urban Planning and Construction
 • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree no.99
Chủ đề
 • Đất đai
 • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
 • Đất công do nhà nước quản lý
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 6, 2021
Ngày có hiệu lực 28 tháng 6, 2021
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Phone/Fax: (855) 23 212 490 E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_99__28.06.2021.pdf
Các từ khóa Land reclassification
Ngày đăng tải tháng 9 8, 2021, 03:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 14, 2021, 09:01 (UTC)