Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone in Ratanakiri and Mondulkiri provinces.

Determining 3 sustainable use zones with total area of 26,617 hectares in Nature Protection Area, and granting the land for agro-industry and rubber plantation investment to 3 companies (9,224 hectares in Lumphat Wildlife Sanctuary in Lumphat district of Ratanakiri to Jing Zhong Ri Co., Ltd; 8,708 hectares in Phnom Prich Wildlife Sanctuary in Keo Seima district of Mondulkiri to Investment and Development Dai Thanh (Cambodia) J.S.C Ltd; and 8,685 hectares in Phnom Prich Wildlife Sanctuary in Keo Seima and Pech Cheada districts of Mondulkiri to Investment and Development Dai Nam (Cambodia) J.S.C Ltd).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone in Ratanakiri and Mondulkiri provinces.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Mondulkiri
 • Ratanakiri
Tham chiếu tài liệu # 98 ANK.BK
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister of Environment
 • Minister of Environment
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
 • Phân loại đất
 • Luật pháp và tòa án
 • Luật và các quy định
 • Khung luật pháp
 • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 5, 2011
Ngày có hiệu lực 30 tháng 5, 2011
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_98__30.05.2011.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 13, 2016, 08:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 15, 2019, 02:11 (UTC)