Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on Reclassification of 6,892 hectares of land in Phnom Prich Wildlife Sanctuary in Mondulkiri province

Reclassifying 6,892 hectares as state private land in Phnom Prich Wildlife Sanctuary in Mondulkiri province for agro-industry and rubber plantation investment under concession condition.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-Decree on Reclassification of 6,892 hectares of land in Phnom Prich Wildlife Sanctuary in Mondulkiri province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Các (Tỉnh)
 • Mondulkiri
Tham chiếu tài liệu # 46 ANK.BK
Cơ quan ban hành
 • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
 • Minister of Environment
 • Minister of Environment
Ngôn ngữ
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
 • Phân loại đất
 • Luật pháp và tòa án
 • Luật và các quy định
 • Khung luật pháp
 • Đất tư nhân do Nhà nước quản lý
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 16 tháng 3, 2012
Ngày có hiệu lực 16 tháng 3, 2012
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_46__16.03.2012.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 13, 2016, 10:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 15, 2019, 02:03 (UTC)