Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the River Festival

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុក្រឹត្យស្តីពីពិធីបុណ្យទន្លេ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 265
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Industries
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 10, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:22 (UTC)