Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the Granting Special Leaves of Civil Servants Who are the Candidates During the National Election

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពីការសុំ​ច្បាប់​ពិសេស​នៃ​មន្រ្តី​រាជការ​ដែលឈរ​ឈ្មោះ​ជាបេក្ខ​ជន​តំណាង​រាស្រ្ត

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 34 ANK.BK
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Elections
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 6, 1998
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:32 (UTC)