Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 22 on the Division of Powers, Roles and Duties Granted to the Commune Councils (English)
Mô tả

This Sub Decree states about the Division of Powers, Roles and Duties to grand to the Commune Councils.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh