Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the Establishment of Committee for Managing Work Effectiveness

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការបង្កើតគណកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​ប្រ​សិទ្ធភាព​ការងារ និង​គណនេយ្យភាព

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Labor
  • Labor policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 4, 2008
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:02 (UTC)