Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the Establishment of the National AIDS Authority of Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹងជំងឺ​អេដស៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Priority health concerns
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 11 tháng 1, 1999
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:16 (UTC)