Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on the Implementation of Merit Based Performance Incentive

Data Resources (1)

Data Resource Preview - អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​ប្រាក់លាភការ​បន្ថែម ដោយផ្អែកលើ​លទ្ធ​ផល​ការងារ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Labor
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 4, 2008
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 12:02 (UTC)