Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 129 on the Management of Regional Health Training Center

To promote to the equal position of provincial/municipal health department and under the direct management of the Ministry of Health of the four Regional Health Training Centers of the: -Regional Health Training Center, Battambang -Regional Health Training Center, Kampong Cham -Regional Health Training Center, Kampot -Regional Health Training Center, Steung Treng.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-Decree No. 129 on the Management of Regional Health Training Center (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 129 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Economy and Finance
  • Bộ trưởng Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Education and training
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 12, 2002
Ngày có hiệu lực 30 tháng 12, 2002
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_129_KH__30.12.2002.pdf
Các từ khóa health training center
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 23, 2022, 03:48 (UTC)