Đi thẳng đến nội dung

The Environmental Conservation Law 2012 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2012)

Data Resources (2)

Data Resource Preview - The Environmental Conservation Law 2012 (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2012)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 9/2012
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Forest policy and administration
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law issued by the government. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 30 tháng 3, 2012
Ngày có hiệu lực 30 tháng 3, 2012
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc https://www.myanmartradeportal.gov.mm/kcfinder/upload/files/The%20Environmental%20Conservation%20Law(Eng).pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,environmental conservation
Ngày đăng tải tháng 8 1, 2018, 20:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 6, 2020, 05:28 (UTC)