Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the establishment of "Kbal Dounkrey" Community Protected Area of Northwest Biodiversity Conservation Corridor in Boeng village, Mean Rith commune, Sandan district, Kampong Thom Province

Published by: Greening Prey Lang

The Prakas is to establish "Kbal Dounkrey" Community Protected Area of Northwest Biodiversity Conservation Corridor in Boeng village, Mean Rith commune, Sandan district, Kampong Thom Province, with a total area of 1,803 hectares. The aim of this establishment is to improve sustainable usage and management of natural resources and contribute to the livelihood improvement of the local communities according to the policy of the Royal Government of Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on establishment of "Kbal Dounkrey" Community Protected Area of Northwest Biodiversity Conservation Corridor in Boeng village, Mean Rith commune, Sandan district, Kampong Thom Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Thom
Tham chiếu tài liệu # 045
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Environment
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn The establishment of "Kbal Dounkrey" Community Protected Area
Chủ đề
  • Protected areas
  • Types of state-protected areas
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền To be determined
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 17 tháng 1, 2019
Ngày có hiệu lực 17 tháng 1, 2019
Tài liệu tham khảo អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការបង្កើតរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ
Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_045__17.01.2019.pdf
Các từ khóa community protected area
Ngày đăng tải tháng 2 24, 2022, 08:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2022, 03:22 (UTC)