Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the establishment of "Sambo Akphivoat" Community Protected Area of Kulen Promtep Wildlife Sanctuary in Sambo village, Srayang commune, Kuleaen district, Preah Vihear Province

Published by: Greening Prey Lang

The Prakas is to establish "Sambo Akphivoat" Community Protected Area of Kulen Promtep Wildlife Sanctuary in Sambo village, Srayang commune, Kuleaen district, Preah Vihear Province, with a total area of 1,071 hectares. The aim of this establishment is to improve sustainable usage and management of natural resources and contribute to the livelihood improvement of the local communities according to the policy of the Royal Government of Cambodia

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on establishment of "Sambo Akphivoat" Community Protected Area of Kulen Promtep Wildlife Sanctuary in Sambo village, Srayang commune, Kuleaen district, Preah Vihear Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Preah Vihear
Tham chiếu tài liệu # 173
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Environment
Cơ quan thực thi
  • Ministry of Environment
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn The establishment of "Sambo Akphivoat" Community Protected Area
Chủ đề Types of state-protected areas
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền To be determined
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 3, 2012
Ngày có hiệu lực 28 tháng 3, 2012
Tài liệu tham khảo អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការតម្លើងនាយកដ្ឋានការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ
Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_173__28.03.2012.pdf
Các từ khóa community protected area
Ngày đăng tải tháng 3 22, 2022, 05:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2022, 07:50 (UTC)