Đi thẳng đến nội dung

The Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act 1956

The Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act 1956

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act 1956

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 33/1956
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề
  • Administration
  • Banking and financial services policy and regulation
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 10, 1956
Ngày có hiệu lực 5 tháng 10, 1956
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/
Các từ khóa currency exchange
Ngày đăng tải tháng 10 3, 2017, 15:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 19, 2020, 02:00 (UTC)