Đi thẳng đến nội dung

The Foreign Exchange Regulation (Amendment)Act, 1961

The Foreign Exchange Regulation (Amendment)Act, 1961

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Foreign Exchange Regulation (Amendment)Act, 1961

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 26/1961
Cơ quan ban hành
  • Revolutionary Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề
  • Administration
  • Banking and financial services
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 2, 1961
Ngày có hiệu lực 10 tháng 2, 1961
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm/
Ngày đăng tải tháng 10 4, 2017, 05:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 9, 2020, 18:30 (UTC)