Đi thẳng đến nội dung

The human right to water and sanitation

Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Human Right to Water and Sanitation

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • China
 • Christmas Island
 • Cocos (Keeling) Islands
 • Timor-Leste
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Korea (Democratic People's Republic of)
 • Korea, Republic of
 • Lao People's Democratic Republic
 • Malaysia
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Philippines
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # A/RES/64/292
Cơ quan ban hành
 • Liên Hợp quốc
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề
 • Human rights
 • Water and sanitation
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a part of the body of international law, this document forms part of the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 7, 2010
Ngày có hiệu lực 28 tháng 7, 2010
Tài liệu tham khảo A/RES/64/292
Link gốc http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E
Các từ khóa wash
Ngày đăng tải tháng 5 10, 2018, 07:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 14, 2018, 14:34 (UTC)