Đi thẳng đến nội dung

The Village (Amendment) Act 1955

The Village (Amendment) Act 1955

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Village (Amendment) Act 1955

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 25/1955
Cơ quan ban hành
  • Ministry of President's Office
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề
  • Administration
  • Provincial and local governments
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 3, 1955
Ngày có hiệu lực 29 tháng 3, 1955
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc http://www.constitutionaltribunal.org.mm/
Các từ khóa village law
Ngày đăng tải tháng 10 3, 2017, 16:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 16, 2020, 00:36 (UTC)