Đi thẳng đến nội dung

Handbook on the rights and duties of the village in the management and use of land and forest resources

Handbook on the rights and duties of the village in the management and use of land and forest resources

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Handbook on the rights and duties of the village in the management and use of land and forest resources

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Development and assistance for land tenure and land titling
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Vientiane Capital
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Department of Forestry
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Department of Forestry
Ngày xuất bản 2007
Đánh số trang 66
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 13:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2018, 08:45 (UTC)