Đi thẳng đến nội dung

Establishing temporary land use certificate record books

This technical booklet has been prepared to: describe the procedures and methods for establishing temporary land use certificate (TLUC) record books; assist DAFO and PFO staff undertake temporary land use certificate registration; and provide training material for staff engaged in TLUC registration training.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Establishing temporary land use certificate record books

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Development and assistance for land tenure and land titling
  • Swedish aid
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Luangprabang
  • Savannakhet
  • Xayabouly
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) URL: www.maf.gov.la Tel: 021-412345 Fax: 021-412344 P.O.BOX: 811

Tác giả (cá nhân) Thongphath Leuangkhamma, Somsak Sysomvang and Peter Jones
Đồng tác giả (cá nhân) Thongphath Leuangkhamma, Somsak Sysomvang and Peter Jones
Nhà xuất bản NAFRI, Ministry of Agriculture and Forestry
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 19
Các từ khóa temporary land use certificate
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 18, 2018, 06:29 (UTC)