Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 102 / June 04, 2001, implementing the Law on Environmental Protection.

Decree No. 102 / June 04, 2001, implementing the Law on Environmental Protection.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 102 / June 04, 2001, implementing the Law on Environmental Protection.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known Access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 11
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 09:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 04:31 (UTC)