Đi thẳng đến nội dung

Decree on the implementation of the Law on Environmental Protection No. 102 / Nguyen Vieng, June 4, 2001

Decree on the implementation of the Law on Environmental Protection No. 102 / Nguyen Vieng, June 4, 2001

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on the implementation of the Law on Environmental Protection No. 102 / Nguyen Vieng, June 4, 2001

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental and biodiversity protection
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản ລາວ
Nhà xuất bản ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 11
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 02:04 (UTC)