Đi thẳng đến nội dung

Decree on Environmental Impact Assessment No 112 / Vientiane Capital, 16/02/2010

Decree on Environmental Impact Assessment No 112 / Vientiane Capital, 16/02/2010

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on Environmental Impact Assessment No 112 / Vientiane Capital, 16/02/2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 38
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 11:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 02:57 (UTC)