Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 128 / PM on Small and Medium Enterprise Promotion and Development Fund, 03/03/2010

Decree No. 128 / PM on Small and Medium Enterprise Promotion and Development Fund, 03/03/2010

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 128 / PM on Small and Medium Enterprise Promotion and Development Fund, 03/03/2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề SMEs policy and regulation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Office of the Prime Minister
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Office of the Prime Minister
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 7
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 04:00 (UTC)