Đi thẳng đến nội dung

Sustainable Development Goal 2

This is an official SDG page on SDG 2 yearly Progress and Targets (2015-2018)

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations
Nhà xuất bản United Nations
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 4, 2019, 08:09 (UTC)