Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 471 / ND-NL on Protected reserve forest of Laos November 11, 2010

Decree No. 471 / ND-NL on Protected reserve forest of Laos November 11, 2010

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 471 / ND-NL on Protected reserve forest of Laos November 11, 2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Agricultural policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 24
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2018, 07:59 (UTC)