Đi thẳng đến nội dung

Decree on approval and promulgation of small & medium enterprise development strategies 2006/2010 No 157 / June, 09/09/2008

Decree on approval and promulgation of small & medium enterprise development strategies 2006/2010 No 157 / June, 09/09/2008

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on approval and promulgation of small & medium enterprise development strategies 2006/2010 No 157 / June, 09/09/2008

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề SMEs policy and regulation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2008
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 13:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2018, 06:23 (UTC)