Đi thẳng đến nội dung

Technical Guidelines on Renewal and Resettlement of People from Development Project November 2009

Technical Guidelines on Renewal and Resettlement of People from Development Project November 2009

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Technical Guidelines on Renewal and Resettlement of People from Development Project November 2009

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Development and assistance for land tenure and land titling
  • Land
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang 226
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 14:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 02:08 (UTC)