Đi thẳng đến nội dung

Training Manual for HIV / AIDS Prevention and Career Removal Training in the Road and Communities affected in August 2012

Training Manual for HIV / AIDS Prevention and Career Removal Training in the Road and Communities affected in August 2012

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Training Manual for HIV / AIDS Prevention and Career Removal Training in the Road and Communities affected in August 2012

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Access to education and health care
  • HIVAIDS
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
Tác giả (tổ chức) ທະນາຄານໂລກ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 188
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 6, 2018, 02:24 (UTC)