Đi thẳng đến nội dung

Ministry of agriculture and forestry department of agricultural land management 2016

Outline of the major functions and responsibilities of the Ministry of Agriculture and Forestry's Department of Agricultural Land Management. Outlines a basic framework for natural disaster preparedness and response.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ministry of agriculture and forestry department of agricultural land management 2016

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Disaster preparedness and emergency response policy and administration
  • Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) ກົມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ
Tác giả (tổ chức) ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້
Nơi xuất bản Ministry of Agriculture and Forestry
Nhà xuất bản Ministry of Agriculture and Forestry
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 10
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 09:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2018, 08:27 (UTC)