Đi thẳng đến nội dung

Thailand Environmental Quality Management Plan 2017-2021

This is a powerpoint prepared by the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and delivered at the National Policy Dialogue on the Urban Nexus in Thailand Conference 2 March 2017, United Nations Conference Centre (UNCC), Bangkok, Thailand outlining Thailand's 20-year national strategy (2017-36).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Thailand Environmental Quality Management Plan 2017-2021

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Environmental impact assessments
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) http://www.onep.go.th/ TEL. 02-265-6500

Tác giả (cá nhân) Patcharasorn Karatna
Tác giả (tổ chức) Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Nhà xuất bản Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 7
Ngày đăng tải tháng 2 12, 2018, 19:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 10, 2018, 10:24 (UTC)