Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 293 / PM on the Organization and Procedure of the Mekong Basin Committee

Decree No. 293 / PM on the Organization and Procedure of the Mekong Basin Committee

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 293 / PM on the Organization and Procedure of the Mekong Basin Committee

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Rivers and lakes
  • Water policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 10
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 13:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 03:09 (UTC)