Đi thẳng đến nội dung

Review of agricultural policy and policy research: a policy discussion paper

Prepared for the Cambodia food security and agricultural policy stocktaking roundtable held in November 2011, the report focuses primarily on irrigation, agricultural crops, fisheries and livestock sub-sectors as well as other related areas.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - Review of Agricultural Policy and Policy Research A Policy Discussion Paper

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agricultural production
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
  • Fishing policy and administration
  • Irrigation and water management
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright CDRI

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

http://www.cdri.org.kh

Tác giả (cá nhân) Then Vuthy
Đồng tác giả (cá nhân) Koy Ra
Số ISBN 9789996359000
Nơi xuất bản Phnom Penh
Nhà xuất bản Cambodia Development Resource Institute (CDRI)
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang iv, 34 p
Chú ý

bibliographical references,tables,figures.

Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 22:47 (UTC)