Đi thẳng đến nội dung

5670f5cc-be91-54e3-a735-cc901cf4bf47

The community in Dong Kombut, Sandan District, Kampong Thom, is highly dependent on forest resources. When the head of the community, visited Community Forestry International in Phnom Penh to apply for a seed grant, he provided a long list of forest products which villagers collect, including resin, rat- tan, mushrooms, fruits, and medicines. Dong Kombut has two community forestry areas.

Data Resources (4)

Data Resource Preview - Building Community Forestry Patrol Stations in Kampong Thom, Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Stories from the field
Chủ đề
  • Community forest
  • Non-timber forest products
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Open Development Cambodia http://www.opendevelopmentcambodia.net

Tác giả (tổ chức) Community Forestry International
Nơi xuất bản Cambodia
Nhà xuất bản Community Forestry International
Ngày xuất bản 2005
Đánh số trang 1 p
Chú ý

illus,map

Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 24, 2015, 10:17 (UTC)