Đi thẳng đến nội dung

Final report of the social assessment for the six served provinces and two unserved provinces of the Lao PDR land titling project

A social assessment study of the provinces affected in the Government of Laos' land titling project. Includes findings and issues of the social assessment, implications to project design, and recommendations.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Final report of the social assessment for the six served provinces and two unserved provinces of the Lao PDR land titling project

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu EIA/SEIA
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Development and assistance for land tenure and land titling
 • Land tenure and land titling
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
 • Bolikhamxay
 • Champasak
 • Khammouane
 • Luangprabang
 • Savannakhet
 • Vientiane Province
 • Vientiane Capital
 • Xayabouly
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

46 Phonkheng Road Vientiane, Lao PDR P.O.Box 3144
Tel: (856-21) 451841-2 E-Mail: bdcsm@laotel.com Fax: (856-21) 451844

Tác giả (tổ chức) Burapha Development Consultants
Nơi xuất bản Vientiane, Lao PDR
Nhà xuất bản Burapha Development Consultants
Ngày xuất bản 2003
Đánh số trang 182
Các từ khóa land tenure security
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 16, 2018, 03:38 (UTC)