Đi thẳng đến nội dung

70% đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai

Số liệu công bố tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, thống kê trên địa bàn cả nước, khiếu nại, tố cáo về đất đai thường chiếm gần 70% số đơn khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính nhận được; riêng Bộ TN&MT đơn khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm đến 98% số lượng đơn thư nhận được hằng năm.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khiếu nại, tố cáo hiện nay là do cơ chế, chính sách, pháp luật tuy đã từng bước hoàn thiện nhưng còn có những điểm bất cập, nhất là các quy định về đất đai và một số quy định về nhà ở, về khiếu nại, tố cáo.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Land
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đinh - Hanoi; Tel: 080.43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn. Website: http://baodientu.chinhphu.vn/

Tác giả (cá nhân) Đăng Linh
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản Báo điện tử Chính phủ nước CHXNCH Việt Nam
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 1
Các từ khóa khiếu nại tố cáo,quyền sử dụng đất,land use right,complaint and denunciation
Ngày đăng tải tháng 3 7, 2018, 01:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 7, 2018, 04:35 (UTC)