Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 83 / NOVEMBER 9, 2001 on the Implementation of the Law on Agriculture.

Decree No. 83 / NOVEMBER 9, 2001 on the Implementation of the Law on Agriculture

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 83 / NOVEMBER 9, 2001 on the Implementation of the Law on Agriculture.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Agricultural policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and us constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Office of the Prime Minister
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Office of the Prime Minister
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 6
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 13:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 02:58 (UTC)