Đi thẳng đến nội dung

276 library_records found

Chuyên đề: Ethnic minorities and indigenous people

Kết quả lọc
 • Phụ nữ kể chuyện - Tập 4 - Những câu chuyện về dân tộc mình của phụ nữ Dao Tiền ở Việt Nam

  Cuốn sách ảnh này tập hợp chín câu chuyện do những người phụ nữ dân tộc Dao Tiền ở xóm Bai, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Bình dày công xây dựng. Thông qua lăng kính của ngườ...

 • Phụ nữ kể chuyện - Tập 3 - Những câu chuyện về dân tộc mình của phụ nữ Khơ Mú ở Việt Nam

  Cuốn sách ảnh này tập hợp chín câu chuyện đặc trưng về văn hoá của dân tộc Khơ Mú do những người phụ nữ dân tộc Khơ Mú ở bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La dày...

 • Project factsheet of Civil Society Support Activity: Cluster Anchor Grants

  The proposed cluster seeks to make natural resource management more sustainable, inclusive and participatory, integrating the needs and concerns of indigenous peoples. The...

 • Case study: A glimpse into women's customary forest tenure practices in Lao PDR: Access, use, and management rights of women in customary tenure systems in Mai District, Phongsali province.

  This case study will first examine village level perceptions of customary land tenure in two villages in the Mai district of Phongsali province. It will then unpack customary...

 • 9th Five - Year National Socio-Economic Development Plan (2021-2025)

  The 9th Five-Year National Socio-Economic Development Plan (2021-2025) aims to translate the Resolution of the 11th Party Congress, as well as continue the implementation of the...

 • Indigenous data sovereignty in the Mekong Region

  The Mekong region is home to over 100 indigenous and ethnically distinct communities who have struggled to retain their autonomy. While each group of indigenous and ethnic...

 • 54 Dân tộc: Vì sao khác biệt? – Bản cập nhật năm 2018

  Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong (MDRI) xin ra mắt ấn bản thứ hai của cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?”. Cuốn sách là phiên bản cập nhật của xuất bản năm 2014 dựa tr...

 • Peace on the Salween

  Karen indigenous people have turned a war zone into a peace park, drawing on their culture and traditional knowledge to protect their ancestral lands in Karen State, Myanmar.

 • Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Qua kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2015-2019.

  Báo cáo Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019 đưa ra các kết quả phân tích giới và các vấn đề giới nổi cộm, qua đó đưa ra các khuyến nghị chín...

 • Tóm tắt chính sách: Các vấn đề về giới trong dân tộc thiểu số tại Việt Nam

  Bản Tóm tắt chính sách này được xây dựng dựa trên kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt ...

 • National Report on Demographic and Socio-economic Situation of Indigenous Peoples in Cambodia

  The National Report on Demographic and Socio-economic Situation of Indigenous Peoples in Cambodia is the first report in Cambodian history created based on the existing data to...

 • Nghiên cứu về Quyền sử dụng rừng và đất rừng theo phong tục của các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam

  Báo cáo này trình bày tổng quan về các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, bao gồm lịch sử và sự phát triển, cấu trúc cộng đồng, không gian sống, dân số và phân bố, văn hóa và tín ngư...

 • The Indigenous World 2021

  For 35 consecutive years IWGIA has published The Indigenous World in collaboration with this community of authors. This yearly overview serves to document and report on the...

 • Tài liệu hóa tri thức bản địa bởi phụ nữ dân tộc thiểu số

  Tài liệu này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của chị em thuộc hai Câu lạc bộ (CLB) " Phụ nữ kể chuyện" tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh yên Bái và tại xã Nghĩa ...

 • Access to collective land titles for indigenous communities in Cambodia

  From 2011 to August 2021, 33 collective land titles were granted to Cambodia's indigenous communities, with only 3 CLTs granted in 2020. CCHR encourages the Royal Government of...

 • Phụ nữ kể chuyện - Tập 2- Những câu chuyện về dân tộc mình của phụ nữ Thái ở Việt Nam

  Đây là cuốn sách ảnh về chín câu chuyện đặc trưng về văn hoá của dân tộc Thái do những người phụ nữ dân tộc Thái đen ở xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái dày công xây dự...

 • Phụ nữ kể chuyện - Tập 1 - Những câu chuyện về dân tộc mình của phụ nữ Thổ ở Việt Nam

  Cuốn sách ảnh này tập hợp mười câu chuyện do những người phụ nữ dân tộc Thổ ở làng Lác - Xã Nghĩa Lạc và làng Lung xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An dày công xây dựng....

 • Looking at Cambodia's economic development

  The investigative reports and research focus on four main studies that influence the economic development in Cambodia. The studies include Kuoy ethnic groups in Preah Vihear...

 • Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa

  Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa hướng đến con người và mục đích, phản ánh vai trò trọng yếu của dữ liệu trong việc thúc đẩy sự đổi mới và quyền tự quyết của...

 • Shan-Ni ethnics likely to lose their voting rights in 2020 Elections_BNI Multimedia Group

  This article describes: Thousands of Shan-ni (Red Shan) ethnics in Pinlebu Township in Sagaing Region are in a position to lose their voting rights to choose the ethnic affairs...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).