Đi thẳng đến nội dung

A landscape approach to co-designing climate change adaptation and mitigation strategies with farming communities

Climate change adaptation; Landscape approach; Laos

Data Resources (1)

Data Resource Preview - A landscape approach to co-designing climate change adaptation and mitigation strategies with farming communities

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Climate change
  • Contract farming
  • Land
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Vientiane Capital
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) URL: www.maf.gov.la Tel: 021-412345 Fax: 021-412344 E-mail: maf.infro@gmail.com P.O.BOX: 811

Tác giả (cá nhân) Soulikone Chaivanhna, Sisavath Phimmasone , Pascal Lienhard, Jean-Christophe Castella, Chanthasone Khamxaykhay , Frank Enjalric
Đồng tác giả (tổ chức) DALaM, CIRAD, IRD-CIRAD ກົມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ
Nơi xuất bản Laos
Nhà xuất bản DALaM
Đánh số trang 1
Các từ khóa Climate,Farming,Livelihood
Ngày đăng tải tháng 11 21, 2017, 09:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2018, 03:50 (UTC)