Đi thẳng đến nội dung

aligning-climate-and-development-agendas

A report about regional cooperation on climate change. Using Vietnam, Cambodia and Laos as an example, this paper highlights opportunities and strategies for regional cooperation to jointly tackle climate change impacts and move towards low carbon development.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Aligning climate and development agendas in the Mekong region, options for regional collaboration between Vietnam, Cambodia and Laos

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Aligning climate and development agendas in the Mekong region, options for regional collaboration between Vietnam, Cambodia and Laos. Energy, environment and development programme paper 2010/03
Chủ đề
  • Climate change
  • Energy
  • Trade
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
  • Myanmar
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

contact@chathamhouse.org.uk

Tác giả (cá nhân) Heike Baumüller
Nơi xuất bản London, United Kingdom
Nhà xuất bản Chatham House
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 18 p.
Ngày đăng tải tháng 5 29, 2015, 02:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 22, 2015, 08:20 (UTC)