Đi thẳng đến nội dung

Aquaculture in transition: value chain transformation, fish and food security in Myanmar

A research reports authored by Ben Belton, Aung Hein, Kyan Htoo , L. Seng Kham, Ulrike Nischan, Thomas Reardon , Duncan Boughton, on Aquaculture in transition: value chain transformation, fish and food security in Myanmar, published by the Department of Agricultural, Food, and Resource Economics and the Department of Economics, Michigan State University, East Lansing, Michigan, Myanmar, December 2015.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Aquaculture in transition: value chain transformation, fish and food security in Myanmar

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) International development working paper 139
Chủ đề
  • Community fisheries
  • Development assistance for poverty reduction and food security
  • Fish farming and aquaculture
  • Fisheries production
  • Food security
  • Wild capture commercial fishing and natural fisheries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Michigan State University 220 Trowbridge Rd East Lansing, MI 48824, USA (517) 355-1855

Tác giả (cá nhân) Ben Belton
Tác giả (tổ chức) Michigan State University
Đồng tác giả (cá nhân) Aung Hein, Kyan Htoo , L. Seng Kham, Ulrike Nischan, Thomas Reardon , Duncan Boughton
Đồng tác giả (tổ chức) Myanmar Development Resource Institute, Center for Economic and Social Development, the International Food Policy Research Institute.
Số ISSN 0731-3483
Nơi xuất bản Myanmar
Nhà xuất bản the Department of Agricultural, Food, and Resource Economics and the Department of Economics, Michigan State University, East Lansing, Michigan
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 121
Ngày đăng tải tháng 11 21, 2016, 03:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 21, 2016, 04:04 (UTC)