Đi thẳng đến nội dung

The report studies the weaknesses of yang oil extraction

Yan oil is a derivative from the tree of jungle trees. The language of Pearl Science is called Dipterocarpuspaceae

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The report studies the weaknesses of yang oil extraction

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Community forest
  • Extractive industries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Champasak
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) GAPE
Nơi xuất bản ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາວ
Nhà xuất bản ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 15
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 13:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 9, 2018, 03:54 (UTC)