Đi thẳng đến nội dung

A guide book for women in enterprises

A guide book for women in enterprises

Data Resources (1)

Data Resource Preview - A guide book for women in enterprises

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Development and assistance for women
  • Women
  • Women in development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ສຳນັກງານແຮງງານສາກົນ
Đánh số trang 349
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 15:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 9, 2018, 07:43 (UTC)