Đi thẳng đến nội dung

Báo cáo Kết quả công tác bảo vệ thực vật năm 2016 và các Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Một số thành tựu chính: Toàn ngành thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sinh vật gây hại trên phạm vi toàn quốc đã khống chế được sự phát sinh gây hại của các loài sinh vật gây hại, bảo vệ tốt các vụ sản xuất trong năm 2016 Công tác kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu thực hiện tốt đảm bảo đáp ứng được các quy định về KDTV của nước nhập khẩu đồng thời bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp trong nước. Công tác quản lý thuốc BVTV cũng được siết chặt và dần đi vào nền nếp. Các hoạt động buôn bán thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục cũng được tăng cường kiểm soát. Công tác kiểm soát dư lượng thuốc BVTV trên một số sản phẩm trong sản xuất và tiêu thụ đã được triển khai thực hiện, trong đó có gạo và hồ tiêu. Công tác mở cửa thị trường đã được triển khai có hiệu quả, đã dỡ bỏ được hàng rào kỹ thuật cho nhiều loại quả của Việt Nam góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng thu nhập cho người nông dân.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Báo cáo Kết quả công tác bảo vệ thực vật năm 2016 và các Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agricultural processing
  • Agricultural production
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Trang Thông tin điện tử Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ NN&PT Nông thôn Trụ sở: Số 149 Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 38 519 451 Fax: (04) 35 330 043 Email: contact@ppd.gov.vn

Tác giả (tổ chức) Plan Protection Department- MARD - Cục Bảo vệ thực vật
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ NN&PT Nông thôn
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 9
Các từ khóa pesticide,thuốc bảo vệ thực vật,plant quarantine,kiểm dịch thực vật,agricultural commodities,hàng hóa nông nghiệp,open market,mở cửa thị trường
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2019, 14:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 18, 2019, 09:27 (UTC)