Đi thẳng đến nội dung

Báo cáo ngành trồng trọt tại Việt Nam năm 2017

Ngành trồng trọt là ngành sản xuất chủ yếu của sản xuất nông nghiệp. Ở nước ta hàng năm ngành trồng trọt còn chiếm tới 75% giá trị sản lượng nông nghiệp (theo nghĩa hẹp). Sự phát triển ngành trồng trọt có ý nghĩa kinh tế rất to lớn. Ngành trồng trọt là ngành sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. Phát triển ngành trồng trọt sẽ nâng cao mức sản xuất và tiêu dùng lương thực, thực phẩm bình quân trên đầu người, tạo cơ sở phát triển nhanh một nền nông nghiệp toàn diện. Báo cáo gồm các nội dung chính: Tổng quan ngành trồng trọt tại Việt Nam hiện nay, Tình hình sản xuất của các loại cây trồng trong ngành trồng trọt nước ta năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Thành tựu của ngành trồng trọt đạt được trong năm 2017, Kết luận.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Báo cáo ngành trồng trọt tại Việt Nam năm 2017

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agricultural commodities processing and products
  • Agricultural management systems and technologies
  • Agricultural production
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Người dùng được quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi với điều kiện phải bạn phải bảo đảm giữ nguyên quyền tác giả và những thông tin khác về quyền sở hữu được nêu trong nội dung gốc được đăng tải, cũng như những bản sao của nội dung gốc đó. Mọi nội dung trong CSDL này đều có bản quyền, do vậy mọi hành vi sử dụng không được phép những nội dung này đều vi phạm Luật về quyền tác giả, Luật sở hữu trí tuệ cũng như những luật khác.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà C, Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 02462919137 Email: info@bcsi.edu.vn Vietnam Business Monitor Địa chỉ: Phòng 401, Tòa nhà Narenca, 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (+844) 62913648 Số di động : (+84) 962 526 886 Email : info@vibiz.vn

Tác giả (tổ chức) Institute for Brand and Competitiveness Strategy and Vietnam Business Monitor
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Vietnam Business Monitor
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 19
Các từ khóa cultivation,ngành trồng trọt,restructure,tái cơ cấu,land use,sử dụng đất,VietGap,tiêu chuẩn VietGap,large field model,mô hình cánh đồng lớn,fruit tree,cây ăn quả,agricultural commodities,hàng hóa nông nghiệp,food technology,công nghệ thực phẩm,value chain,chuỗi giá trị
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2019, 03:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 27, 2019, 05:41 (UTC)