Đi thẳng đến nội dung

Những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào thiểu số VN

Nghiên cứu này do Tổ chức Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ và đề xuất phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toronto, Canada và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tại Hà Nội thực hiện.

Mục tiêu chính của báo cáo là tìm hiểu sâu về các hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và các thực hành sinh đẻ cũng như đánh giá các dịch vụ y tế hiện nay đang đáp ứng nhu cầu và mong đợi của phụ nữ các dân tộc thiểu số ở mức độ nào.

Báo cáo tóm tắt những điểm mạnh cũng như những vấn đề cần được cải thiện của hệ thống y tế hiện nay và các hành vi liên quan tới việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - (tiếng Việt) Những rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào thiểu số VN

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc 304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (+844) 38500100 Fax: (+844)37265520 Website: http://vietnam.unfpa.org

Tác giả (tổ chức) The United Nations population Fund (UNFPA)
Đồng tác giả (tổ chức) Ministry of Health
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 132
Chú ý

Các quan điểm được trình bày trong báo cáo này là của nhóm nghiên cứu và không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của Bộ Y tế và UNFPA

Các từ khóa dân tộc thiểu số,chăm sóc sức khỏe bà mẹ,kế hoạch hóa gia đình,ethnic minorities,maternal health,family planning
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 09:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2018, 02:37 (UTC)